Buurt

BUURT

Beste buurtbewoner/ondernemer, 

De datum tot wanneer de buurttickets aangevraagd konden worden (18 augustus) is inmiddels verstreken. Aanvragen die na 18 augustus zijn binnengekomen zullen wij helaas dan ook niet meer in behandeling nemen. 
Uiteraard kunt u wel nog tickets bestellen via onze website: www.033live.nl/tickets.

Team 033Live